Scrapbooking - Malarz.org

Maja na wypadzie na wieś

Przed wyjazdem na urlop do Irlandii Maja wraz z mamą pojechały na wieś do babci Maciusia. Tam to się dopiero działo, to był raj na ziemi dla naszej Majeczki. Co obrazują poniższe filmiki.






 

Komenarze zostały zablokowane